Uttalelser 2013

Vurdering av samlet belastning for åtte omsøkte småkraftverk i Fauske kommune

 

Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms

 

Høringsuttalelse Hjertvatn kraftverk og Røvatn kraftverk med overføringer i Ballangen kommune

 

Uttalelse Hjertvatn og Røvatn kraftverker i Ballangen kommune (NiN)

 

Uttalelse Sjonfjellet vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner

 

Høringsuttalelse 3 omsøkte småkraftverk på Hinnøya og Lødingen og Tjeldsund kommuner

 

Høringssuttalelse Krutåga kraftverk, Mølnhusbekken kraftverk og Bjørkåselva kraftverk i Hattfjelldal kommune

 

Uttalelse melding om Musken kraftverk i Tysfjord

 

Uttalelse Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

 

Uttalelse til kommuneplan 2013-2025 Meløy kommune

 

Tilleggsuttalelse Svartvasselva, Hoffmannselva og Tennvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune (NiN)

 

Tilleggsuttalelse Tverråga kraftverk i Rana kommune

 

Tilleggsuttalelse etter befaring av 5 kraftverk i Hemnes kommune 

 

Uttalelse Nylandselva kraftverk i Leirfjord kommune 

 

Uttalelse 10 kraftverk i Hemnes kommune

 

Uttalelse småkraftverk i Hemnes kommune (Hemnes Turistforening)

 

Uttalelse flere kraftverk i Kvitvatnvassdraget i Rana kommune

 

Uttalelse Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Tennvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Klage på NVEs vedtak for Laupen Kraftverk i Rana kommune

 

Uttalelse motorferdsel i utmark

 

Tilleggskriv til klage på NVEs vedtak om Veiski kraftverk i Sørfold kommune

 

Klage på vedtak om tillatelse til bygging av Veiski kraftverk i Sørfold kommune

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre.