Uttalelser 2013

Vurdering av samlet belastning for åtte omsøkte småkraftverk i Fauske kommune

 

Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms

 

Høringsuttalelse Hjertvatn kraftverk og Røvatn kraftverk med overføringer i Ballangen kommune

 

Uttalelse Hjertvatn og Røvatn kraftverker i Ballangen kommune (NiN)

 

Uttalelse Sjonfjellet vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner

 

Høringsuttalelse 3 omsøkte småkraftverk på Hinnøya og Lødingen og Tjeldsund kommuner

 

Høringssuttalelse Krutåga kraftverk, Mølnhusbekken kraftverk og Bjørkåselva kraftverk i Hattfjelldal kommune

 

Uttalelse melding om Musken kraftverk i Tysfjord

 

Uttalelse Gubbeltåga og Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

 

Uttalelse til kommuneplan 2013-2025 Meløy kommune

 

Tilleggsuttalelse Svartvasselva, Hoffmannselva og Tennvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune (NiN)

 

Tilleggsuttalelse Tverråga kraftverk i Rana kommune

 

Tilleggsuttalelse etter befaring av 5 kraftverk i Hemnes kommune 

 

Uttalelse Nylandselva kraftverk i Leirfjord kommune 

 

Uttalelse 10 kraftverk i Hemnes kommune

 

Uttalelse småkraftverk i Hemnes kommune (Hemnes Turistforening)

 

Uttalelse flere kraftverk i Kvitvatnvassdraget i Rana kommune

 

Uttalelse Svartvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Tennvasselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Uttalelse Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune

 

Klage på NVEs vedtak for Laupen Kraftverk i Rana kommune

 

Uttalelse motorferdsel i utmark

 

Tilleggskriv til klage på NVEs vedtak om Veiski kraftverk i Sørfold kommune

 

Klage på vedtak om tillatelse til bygging av Veiski kraftverk i Sørfold kommune

Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre.