Årsmøter

FNF Nordland avholder et årsmøte for alle tilsluttede organisasjoner innen 15. mars.

 

Innkalling og referater til disse møtene finnes her.

Årsmøte 2018

FNF Nordlands årsmøte ble avholdt lørdag 3. mars i Bodø. Her kan du laste ned protokollen og alle årsmøtesakene som ble vedtatt.

Årsmøte 2017

FNF Nordlands årsmøte ble avholdt lørdag 11. mars 2017. Protokoll og andre årsmøtedokumenter finner du her.

Temasamling og Årsmøte 2015

IMG_0269

Fredag 27. februar arrangerte FNF Nordland ei åpen temasamling med fokus på Friluftslivets år.

Lørdag 28. februar ble årsmøtet avholdt og årsmøtedokumentene finner dere her.

Årsmøte 2014

Årsmøte 2014 kopi

Fredag 14. mars arrangerte FNF Nordland ei åpen temasamling med fokus på tilrettelegging av friluftsliv, og lørdag 15. mars ble årsmøtet avholdt.

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2014

2010 og tidligere

Innkalling og referat fra fellesmøter 2010 og tidligere:

 

 

2010 

FNF Nordlands fellesmøte ble avholdt i Bodø den 12. - 13. mars. Deltakelsen fra organisasjonene har vært bedre enn denne gangen, men noe av forklaringen ligger i at vårt fellesmøte denne gangen falt sammen med en del av organisasjonenes egne årsmøter. På fredagskveld hadde vi temsamling med tema friluftsliv i folkehelsearbeidet. Innledere var Roar Blom fra Fylkeskommunenes folkehelseseksjon, Folkehelseveileder Anette Myrvang fra Meløy kommune og Roy Brubakk fra Brurskanken turlag. Gjest fra den sentrale styringsgruppa var denne gang Morten Dåsnes (FL).

Program og saksliste Fellesmøte 2010

 

 

2009 

Møtet ble avholdt på Skagen Hotell i Bodø 21. februar 09. Kvelden før ble det arrangert temasamling om friluftsliv og funksjonsnedsettelser. Innledere var Willy Johansen ved habiliteringsteamet ved Nordlandssykehuset, Line Johansen fra Valnesfjord Helsesportssenter og Sylvi Katrin Brandsæther fra FNF Nordland.
Oppmøtet under møtet var bra. 7 av våre 10 medlemsorganisasjoner var representert. Spesielt hyggelig var det at speiderne for første gang var med på fellesmøtet.

Protokoll fellesmøte 2009 

Program temasamling og fellesmøte 2009 

 

 

2008 

Fellesmøtet 2008 ble avholdt på Skagen Hotel i Bodø den 16. februar.
Kvelden før var det temakveld hvor Samerettsutvalgets innstilling til ny forvaltningsmodell for Statens grunn i Nordland og Troms ble belyst. Innledere var Johan Petter Røssvoll frå Norges Bondelag, Knut Haugen fra Norges Jeger og Fiskerforbund og Dagfinn Reiersen fra Statskog.
På fellesmøtet hvar 5 av våre medlemsorganisasjoner representert. I tillegg hadde vi invitert medlem i den nasjonale styringsgruppa for FNF Dagfinn Syverinsen.
I tillegg til ordinære årsmøtesaker behandlet fellesmøtet strategiplan for 2008 - 2012.

PROTOKOLL 2008 

 

 

2007 

Fellesmøtet 2007 ble avholdt på Skagen Hotell den 9. - 10. februar med oppmøte fra 5 av våre medlemsorganisasjoner. Møtet startet med temasamling på fredagskvelden med disse temaene.
Prosjekt "Livskraftige kommuner". Innleder: Sissel Jakobsen, KS,
Retten til land og vann i Nordland. Innleder: Knut Haugen, NJFF-Nordland.
Opprettelsen av Sjunkan/Misten nasjonalpark. Innleder: Gudrun Hage, Fylkesmannens miljøvernavd.
 
Lørdag behandlet fellesmøtet ordinære årsmøtesaker.

PROTOKOLL 2007 

 

 

2006 

Fellesmøtet 2006 ble avholdt på Fauske Hotell den 24. - 25. februar med oppmøte fra 8 av våre medlemsorganisasjoner, noe som for øvrig er oppmøterekord for FNF Nordland. Møtet startet med temasamling på fredagskvelden hvor forsøksordningen for forvaltning av motorferdsel i utmark ble satt fokus på. Innledere var Dag Elgvin fra Naturvernforbundet i Finnmark, Svein Stuen fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling og Vegar Pedersen fra Statens Naturoppsyn. I tillegg ble saken belyst av Svein Roger Bådsvik som sitter i planutvalget i Fauske kommune - en av forsøkskommunene. Et engasjerende tema som samlet mye folk og som fort fikk diskusjonen i gang. Begge avisene i Saltenregionen var tilstede og dekket temasamlingen.
 
Lørdag den 25. behandlet fellesmøtet ordinære årsmøtesaker, samt at møtet vedtok å sende ut uttaleser både når det gjelder jernbanen i vegpakke Salten og når det gjelder grensene for Lomsdal/Visten nasjonalpark.

Protokoll Fellesmøtet 2006 

 

 

2005 

Fellesmøtet i 2005 ble avholdt på Saltstraumen Hotell den 4. - 5. mars med oppmøte fra 5 av våre medlemsorganisasjoner. Møtet startet med temasamling på fredagskvelden og Bjørn Are Melvik fra Nordland Fylkeskommune holdt innlegg om Skoleprosjektsatsningen. Der etter var det åpent for diskusjon om tema. Kvelden ble avsluttet av lysbildeforedrag om grotter i Nordland av Roy Solbakk.
Lørdag den 5. behandlet fellesmøtet ordinære årsmøtesaker, samt at møtet vedtok å sende ut uttaleleser til forvaltningen om flere aktuelle tema.

Protokoll Fellesmøtet 2005 

 

 

2004 

Fellesmøtet i 2004 be avholdt i Bodø den 19. - 20. mars med et bra oppmøte. Møtet startet med temakveld fredag den 19. hvor tema var "Friluftsliv langs Nordlandskysten". Trond Loge fra Salten Friluftsråd holdt foredrag om Kyststiprosjektet, mens Håkan Sandersen foredro om friluftsliv og kystsoneplanlegging. På slutten av kvelden fikk vi et lysbildeforedrag av Trond Berntsen om hans tur Norge på langs. Lørdag den 20. behandlet fellesmøtet ordinære årsmøtesaker, samt at møtet vedtok å sende tre uttalelser til forvaltningen.

Protokoll Fellesmøtet 2004 

 

2003 

Fellesmøte i 2003 ble avholdt i Bodø den 28. februar - 1. mars. Møtet startet med temakveld fredag den 28/2, og lørdag den 1/3 behandlet fellesmøtet ordinære årsmøtesaker, samt at møtet vedtok å sende to uttalelser til de politiske partier på fylkesnivå. En om myndighetenes håndtering av nye oppdrettskonsesjoner og en påminnelse til de politiske partier i Nordland om friluftslivets viktige oppgaver, særlig når det gjelder folkehelse.

Fellesmøtevedtak 2003