Gjeldende strategiplan

Fellesmøtet med FNF Nordland vedtar med jevne mellomrom en overordnet langtidsplan som legger føringer for det  arbeidet som skal gjøres.

 

Gjeldende langtidsplan ble vedtatt på årsmøtet 28.02.2016:

Strategiplan 2016-2020

Tidligere strategiplaner

Tidligere langtidsplaner finnes her: