Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre.

 

 

2012 

 

(11.10.12)

TilleggsuttalelseTverråga kraftverk i Rana kommune

 

(02.10.12)

Tilleggsuttalelse Skamdal kraftverk i Rana kommune

 

(06.08.12)

Uttalelse Nasa kvartsforekomst i Rana kommune

 

(29.06.12)

Uttalelse Skamdal kraftverk i Rana kommune

 

(27.06.12)

Tilleggsuttalelse Nedre Klubbvik kraftverk i Narvik kommune

 

(05.06.12)

Uttalelse Tverråga kraftverk i Rana kommune

 

(30.04.12)

Uttalelse Laupen kraftverk i Rana kommune

 

(12.04.12)

Uttalelse Ny Salten Transformatorstasjon i Sørfold kommune

 

(15.03.12)

Uttalelse Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune

 

(24.02.12)

Uttalelse Skogvatnet vindkraftverk og Sørfjord vindkraftverk i Tysfjord

 

(22.01.12)

Uttalelse Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn

 

(20.01.12)

Uttalelse Mosjøen vindkraftverk i Vefsn og Grane

 

(18.01.12)

Uttalelse Planprogram Regional Plan For Vefsna

 

 

 

2011 

 

(06.10.2011)
Tilleggsuttalelse Langvasselva kraftverk i Rødøy kommune

 

(27.09.11)
Tilleggsuttalelse Veiski kraftverk i Sørfold kommune

(23.09.2011)
Uttalelse Øvre og Nedre Russvik kraftverk i Tysfjord kommune

 

(23.09.2011)
Uttalelse Sommersethelva kraftverk i Tysfjord kommune

 

(19.09.2011)
Uttalelse ny rørtrase Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune

 

(20.05.11)
Uttalelse Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune

 

(05.05.11)
Uttalelse Langvasselva kraftverk i Rødøy kommune

 

(28.03.11)
Uttalelse Lille Grottåga kraftverk i Beiarn kommune

 

(25.02.11)
Uttalelse Kalklav kraftverk i Brønnøy kommune

 

(14.01.11)
Klage på konsesjonsvedtak for Femtevasselva kraftverk i Hamarøy Kommune.doc

 

(14.01.11)
Klage på konsesjonsvedtak for Nedre Klubbvik kraftverk Narvik kommune

 

(03.01.11)
Tilleggshøring 2 kraftverk i Gjerdalen Sørfold kommune

 

 

 

2010 

 

(26.11.10)
Uttalelse til områderegulering, Ankenesleira i Narvik kommune, NANO

 

(03.12.10)
Brev til minstrene Kystskogbruket

 

(21.10.10)
Merknader til planforslag E6 Kulstaddalen - Åkvik, Vefsn kommune, NANO 21.10.10

 

(17.09.10)
Uttalelse verneplan og forvaltningsplan for Sundfjordfjellet Nasjonalpark, BOT 17.09.10

 

(01.12.10)
Uttalelse Hjartås kraftverk i Rana kommune

 

(02.11.10)

Uttalelse Sjonfjellet Vindkraftverk i Nesna og Rana kommuner

 

(01.11.10)
Uttalelse Fagervollan kraftverk II og III Rana kommune

 

(01.11.10)
Uttalelse Kovfjellet og Stortuva vindkraftverk i Vefsn kommune

 

(29.10.10)
Uttalelse Seiskallåfjellet og Kvalhovudet vindkraftverk i Rødøy kommune

 

(12.10.10)
Innspill til konsesjons- og klagebehandling i Tosbotn (til reindriftsinteressene), NANO 12.10.10

 

(10.10.10)
Innspill til konsesjons- og klagebehandling, Tosdalen, Kjelvika, Bjørnstokk, Tverråa og Storeelva kraftverker

 

(06.10.10)
Uttalelse Beritelva Kraftverk i Saltdal kommune

 

(01.09.10)
Uttalelse 5 kraftverk i Sørfold kommune

 

(20.08.10)
Uttalelse til reguleringsplan for settefiskanlegg i Forsan, Steigen kommune, NANO

 

(09.07.10)
Uttalelse Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune - NANO

 

(13.03.10)
Uttalelse fra fellesmøtet - Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune

 

(10.02.10)
Klage på konsesjon kjelvika kraftverk, Brønnøy kommune, NANO 10.02.10

 

(01.02.10)
Uttalelse oppstart forvaltningsplan Sjunkhatten Nasjonalpark. BOT

 

(31.01.10)
Uttalelse Settefiskanlegg Forsan i Steigen kommune, NANO

 

 

 

2009