Prosjekt Turkompis

Bilde føtter turkompis

 

Forum for Natur- og Friluftsliv Finnmark ønsker i samarbeid med våre tilsluttede organisasjoner å legge til rette for at alle mennesker som er innaktive eller med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv.