Hva er FNF

 

Forum for natur og friluftsliv

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

 

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.

 

 
 
 
 
 

Styret FNF Finnmark

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF-Finnmark. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og betstår i dag av følgende personer:

 

Gunnar Reinholdtsen Leder (Naturvernforbundet) gunnar.reinholdtsen@gmail.com

 

Geir Thrane (NJFF) geirthrane@gmail.com

 

Hanne Kalliainen (4H) fagermogartneri@hotmail.no

 

Hans Møllebakken (Sør-Varanger turlag) hmo010@hotmail.com