Hva er FNF

 

Forum for natur og friluftsliv

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

 

FNF skal være en møteplass for samarbeid mellom organisasjonene der saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i organisasjonene.

 

 
 
 
 
 

Styret FNF Finnmark

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF-Finnmark. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består i dag av følgende personer:

 

 

Leder:     Gunnar Reinholdtsen Leder (Naturvernforbundet) e-post

Medlem:  Kjell Næss (DNT) e-post

Medlem:  Geir Thrane (NJFF) e-post

Medlem    Hanne Kalliainen (4H) e-post

 

Varamedlem: Anne Greve (Naturvernforbundet) e-post

Varamedlem: Gudrun Nilsen (DNT Hammerfest turlag) e-post