Kontakt FNF Troms

Adresse 

 

Forum for natur og friluftsliv Troms

Holtveien 66
Postboks 2284
9269 Tromsø
 

E-post: troms@fnf-nett.no

 

Administrasjon 

 

Det er for tiden ikke ansatt noen koordinator  i FNF Troms.

Ny koordinator i 100 % fast stilling ansettes i løpet av høsten 2018.

 

I mellomtiden ber vi dere kontakte styreleder Knut M. Pedersen.

Tlf. 402 85 643

E-post: knukarp@online.no

 

Kontaktinfo til styret finnes her.