Uttalelser 2018

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms er høringsinnstans på vegne av natur- og friluftsinteressene i plan-, areal- og inngrepssaker i Troms. 


Under finner du en oversikt over uttalelser fra FNF Troms:

 

13-11-2018 Klage til OED på vedtak angående tillatelse etter vannressursloven §8 for Turrelva småkraftverk

25-09-2018 Innspill til oppstart for kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Lenvik kommune

31-08-2018 Høringsuttalelse Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Tromsø

25-06-2018 Høringsuttalelse Rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune

08-06-2018 Innspill til Kystsoneplan II for Midt- og Sør-Troms

22-05-2018 Høringsuttalelse_Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Sørreisa

16-05-2018 Høringsuttalelse_Kommuneplanens arealdel Tranøy

15-05-2018 Høringsuttalelse til Planprogram Kystsoneplan II Midt- og Sør-Troms

05-04-2018 Innspill til Folkehelsemeldingen 2019

22-03-2018 Innspill_Detaljregulering Eidhaugen i Tromsø kommune

16-03-2018 Innspill til dispensasjonssak for ny oppdrettslokalitet i Skånland kommune

07-02-2018 Innspill_Oppstart planarbeid for detaljregulering av Finnheia alpinlandsby i Tromsø kommune

31-01-2018 Høringsuttalelse_Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Gratangen

29-01-2018 Høringsuttalelse_Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Harstad

22-01-2018 Høringsuttalelse_Turrelva kraftverk I i Tromsø kommune

12-01-2018 Anmodning om oppsettende virkning_Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu

12-01-2018 Klage_Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Bardu

Uttalelser 2013

27-11-2013 Uttalelse planprogram Regional plan for idrett og anlegg 2014 - 2025

14-11-2013 Høringsuttalelse til Kobbryggelva kraftverk i Bardu kommune

30-10-2013 Innspill til oppdragsrapporten om treplanting som klimatiltak

24-10-2013 Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker

12-09-2013 Høringsuttalelse til Lysåelva, Våtvoll og Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune

06-09-2013 Høringsuttalelse til detaljregulering for Kaldslettnes

05-09-2013 Høringsuttalelse planprogram Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2014 - 2025

22-08-2013 Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel Lyngen 2013 - 2025

21-08-2013 Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel Karlsøy 2013 - 2023

19-08-2013 Høringsuttalelse planprogram kommuneplan for Harstad sentrum
23-07-2013 Høringsuttalelse Håkavika kraftverk i Salangen kommune.pdf
12-06-2013 Høringsuttalelse planprogram kommuneplanens arealdel for Harstad kommune.pdf
27-05-2013 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Kvæfjord 2013 - 2016.pdf
21-05-2013 Innspill til planprogram Fylkesplan for Troms 2014-2023.pdf
15-05-2013 Høring planprogram Regional Transportplan Troms 2014-2023.pdf
15-04-2013 Høringsuttalelse til meldinger for vannkraftverk i Storfjord kommune.pdf
05-04-2013 Innspill til Statnett vedr. nettutviklingsplan 2014.pdf
29-01-2013 Høringsuttalelse til privat områdeplanforslag Rødbergsodden i Lenvik kommune.pdf
28-01-2013 Høringsuttalelse forslag til utredningsprogram Kroken vindkraftverk i Tromsø kommune.pdf
16-01-2013 Innspill til FK om nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv.pdf
11-01-2013 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner.pdf
10-01-2013 Høringsuttalelse Vestenlige vannforvaltningsspørsmål i Troms.pdf

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre: