Uttalelser 2013

27-11-2013 Uttalelse planprogram Regional plan for idrett og anlegg 2014 - 2025

14-11-2013 Høringsuttalelse til Kobbryggelva kraftverk i Bardu kommune

30-10-2013 Innspill til oppdragsrapporten om treplanting som klimatiltak

24-10-2013 Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker

12-09-2013 Høringsuttalelse til Lysåelva, Våtvoll og Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune

06-09-2013 Høringsuttalelse til detaljregulering for Kaldslettnes

05-09-2013 Høringsuttalelse planprogram Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2014 - 2025

22-08-2013 Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel Lyngen 2013 - 2025

21-08-2013 Høringsuttalelse Kommuneplanens arealdel Karlsøy 2013 - 2023

19-08-2013 Høringsuttalelse planprogram kommuneplan for Harstad sentrum
23-07-2013 Høringsuttalelse Håkavika kraftverk i Salangen kommune.pdf
12-06-2013 Høringsuttalelse planprogram kommuneplanens arealdel for Harstad kommune.pdf
27-05-2013 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Kvæfjord 2013 - 2016.pdf
21-05-2013 Innspill til planprogram Fylkesplan for Troms 2014-2023.pdf
15-05-2013 Høring planprogram Regional Transportplan Troms 2014-2023.pdf
15-04-2013 Høringsuttalelse til meldinger for vannkraftverk i Storfjord kommune.pdf
05-04-2013 Innspill til Statnett vedr. nettutviklingsplan 2014.pdf
29-01-2013 Høringsuttalelse til privat områdeplanforslag Rødbergsodden i Lenvik kommune.pdf
28-01-2013 Høringsuttalelse forslag til utredningsprogram Kroken vindkraftverk i Tromsø kommune.pdf
16-01-2013 Innspill til FK om nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv.pdf
11-01-2013 Høringsuttalelse til Sula kraft- og pumpeverk i Gratangen og Skånland kommuner.pdf
10-01-2013 Høringsuttalelse Vestenlige vannforvaltningsspørsmål i Troms.pdf

Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre: