Årsmelding 2017

Årsmøtet for FNF Troms godkjenner hvert år årsmeldingen for året før.

 

Årsmeldingen for 2017 ble godkjent av årsmøtet 12.03.2018:

 

Styrets årsberetning 2017 

Årsmelding 2017

Tidligere årsmeldinger