Årsmelding 2016

Fellesmøtet for FNF Troms godkjenner hvert år årsmeldingen for året før.

 

Årsmeldingen for 2016 ble godkjent av fellesmøtet 07.03.2017:

 

Årsmelding 2016 

Styrets årsberegning 2016

Tidligere årsmeldinger