Fellesmøter / Årsmøter

FNF Troms avholder årsmøte for alle tilsluttede organisasjoner innen 15. mars. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Innkalling og referater til disse møtene finnes her.

2013

Innkalling og referat fra fellesmøter 2013:

 

Fellesmøtet 2013

2012

Innkalling og referat fra fellesmøte 2012:

 

Fellesmøtet 2012

2011

Innkalling og referat fra fellesmøter 2011:

 

Fellesmøtet 2011

2010 og tidligere

Innkalling og referat fra fellesmøter 2010 og tidligere.