Gjeldende årsplan

Årsmøtet for FNF Troms vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan ble vedtatt på årsmøtet 12.03.2018:

 

Arbeidsplan 2018

Tidligere årsplaner