Gjeldende årsplan

Fellesmøtet for FNF Troms vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan ble vedtatt på fellesmøtet 07.03.2017:

 

Arbeidsplan 2017

Tidligere årsplaner