Gjeldende langtidsplan

Fellesmøtet med FNF Troms vedtar med jevne mellomrom en overordnet langtidsplan som legger føringer for det arbeidet som skal gjøres.

 

Gjeldende langtidsplan ble vedtatt på fellesmøtet 03.03.2016: 

 

4-årig strategiplan 2016-2019

Tidligere langtidsplaner

Tidligere langtidsplaner finnes her:

 

4-årig strategiplan 2012-2015

4-årig strategiplan 2008-2012