FNF Møre og Romsdal

FNF Møre og Romsdal er eit samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonar i fylket. Formålet er å styrke organisasjonanes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Møre og Romsdal fylke.

 

FNF Møre og Romsdal er ein møteplass for samarbeid mellom dei tilslutta organisasjonane der saker av felles interesser diskuterast og oppgaver fordelast. FNF er også ein arena for natur- og friluftslivsfagleg kompetansebygging i organisasjonane.

 

FNF Møre og Romsdal kan vere eit felles talerør/felles representant for dei tilslutta organisasjonane i konkrete saker når det er einighet om det.

Tilslutta organisasjonar

Tilslutning til FNF blir gjort gjennom ei tilslutningserklæring. Følgjande 12 organisasjonar har slutta seg til FNF Møre og Romsdal:


 • Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
  v/Ola Fremo, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE, ola.fremo@utenordvest.no
 • Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
  v/ Øystein Folden, 6630 TINGVOLL
  foldengp@start.no
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  v/ Åsa Fredly, Årøseterveien 35, 6422 MOLDE
  asa.fredly@njff.org
 • DNT Romsdal
  v/ Maria Holo Leikarnes, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE
  dntromsdal@dnt.no
 • Norges Speiderforbund, Romsdal og Nordmøre krets, v/ Synnøve Valle, Fjellbruv. 17, 6415 MOLDE, fmmrsyva@fylkesmannen.no
 • Sunnmøre Friluftsråd, v/May Britt Haukås, Kongshaugstranda 105, 6037 EIDSNES
  frifaao@online.no
 • Ålesund Sunnmøre Turistforening
  Pb 250, 6001 Ålesund
  info@aast.no
 • Kristiansund og Nordmøre
  Turistforening, Postboks 476,
  6501 Kristiansund
  turist@c2i.net
 • 4H Møre og Romsdal, Sykkylvsvegen 125, 6230 Sykkylven, maybritt.skjortnes@4h.no
 • Norges Speiderforbund, Sunnmøre krets, Boks 6573, Hatlane, 6024 Ålesund
  evakvalvaag@gmail.com
 • Nordmøre og Romsdal krets KFUK- KFUM speiderne,v/ Jan Thomassen, jan@kmspeider.no
 • Sunnmøre krins av KFUK- KFUM speidarane, v/Hild Myrene,
  Myremarka 4, 6035 Fiskarstrand
  sunnmore@kmspeider.no

 

Årleg fellesmøte

FNF Møre og Romsdal held eit årleg fellesmøte for alle dei tilslutta organisasjonane innen 15. mars. Dette fellesmøtet har blant annet følgjande oppgåver:

 • vedta årsplan og langtidsplan
 • vedta budsjett
 • godkjenne årsmelding
 • godkjenne årsreknskap
 • velge et arbeidsutval (AU)

Det kan også arrangerast andre fellesmøter eller samlingar ved behov. 

Planar

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Møre og Romsdal skal arbeide med. Dette skjer i hovudsak gjennom å vedta årsplan og langtidsplan.

Arbeidsutval/styret

Styret har frå 3 mars 2016 hatt det faglege ansvaret for arbeidet i FNF Møre og Romsdal. Styret sørgjer blant anna for at planar blir fulgt opp og har løpande kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret blir vald av det årlege fellesmøtet og betstår i dag av følgjande personar:

 

Åmund Steen (leiar) - Ålesund - Sunnmøre Turistforening

Åsa Fredly - Norges Jeger- og Fiskerforbund

May Britt Haukås - Sunnmøre Friluftsråd

Ola Fremo - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Øystein Folden - Naturvernforbundet i Møre og Romsdal