Arbeidsutval/styret

Styret har frå 3 mars 2016 hatt det faglege ansvaret for arbeidet i FNF Møre og Romsdal. Styret sørgjer blant anna for at planar blir fulgt opp og har løpande kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret blir vald av det årlege fellesmøtet og betstår i dag av følgjande personar:

 

Åmund Steen (leiar) - Ålesund - Sunnmøre Turistforening

Åsa Fredly - Norges Jeger- og Fiskerforbund

May Britt Haukås - Sunnmøre Friluftsråd

Ola Fremo - Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Øystein Folden - Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

 

2010 og tidligere

Referat fra AU-møter 2010 og tidligare.

 

Møtereferat FNF-møte - 25 august 2010