Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende 14 organisasjoner har sluttet seg til FNF Troms.

 

Troms Turlag
Kirkegata 2

Postboks 284
9253 Tromsø
Tlf: 776 85 175
E-post: troms.dnt.no

 

Harstad Turlag
Postboks 227
9483 Harstad
Tlf: 974 31 806
E-post: post@harstad-turlag.no

 

 

NJFF Troms

Hovedveien 2

9151 Storslett

Tlf: 952 22 661
E-post: troms@njff.no 

 
 
 
4H Troms
Holtvegen 66
9016 Tromsø
Tlf: 482 11 342
E-post: troms@4h.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midt-Troms Naturlag