Innlegg 2019

Innlegg 2018

Møte i OED, innlegg om fisk og friluftsliv knytt til Gjengedalsvassdraget i Gloppen kommune:

PP Gjengedalsvassdraget_fisk_friluftsliv Elisabeth Dahle (1)

Bildetekst PP OED 20180209 

 

Innlegg på Årsmøtet til Sogn og Fjordane turlag:

Friluftsliv i eit samfunnsperspektiv SFT FNF

 

Revisjonsmøter i kommunane, kommunedelplaner for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune, Idrettskrinsen og Forum for for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane:

FNF regionale prioriteringer for friluftslivsarbeidet, Eid K

Korleis styrke arbeidet med fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane  FNF

 

Søke om tilskot til friluftsliv?

FNF søknad tilskot friluftsliv presentasjon