Årsplanar 2018

FNF Sogn og Fjordane vedtek kvart år ein årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan ble vedtatt på årsmøtet 06.03.2018:

4-årsplan 2017-2020 

Årsplan 2018 

Mediestrategi_politisk arbeid 2018

Tidlegare årsplanar

Her finn du tidlegare årsplanar: