Gjeldande langtidsplan

Årsmøtet til FNF Sogn og Fjordane (tidlegare i fellesmøtet) vedtek med jamne mellomrom ein overordna langtidsplan som legg føringer for det  arbeidet som skal gjerast.

 

Gjeldande langtidsplan ble vedtatt på årsmøtet i mars 2017:

 

4-årsplan 2017-2020 

Tidlegare langtidsplaner

Tidlegare langtidsplaner finn du her:

 

4-årsplan 2013-2017.doc 

 

4 årssplan FNF 2008-2012