FNF Rogaland

FNF Rogaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Rogaland fylke.

 

FNF Rogaland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Rogaland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

Forumets drift, samlinger, kompetansehevingstiltak m.m. er mulig med støtte fra Miljødirektoratet, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Tilsluttede organisasjoner

I Rogaland representerer organisasjonene nærmere 60 000 medlemskap og 600 årsverk frivillig arbeid.  

FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora:

FNF Stavanger og FNF Haugalandet 

 

Følgende organisasjoner med i Rogaland:

 

Stavanger Turistforening

Haugesund Turistforening

Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland

Norges speiderforbund Vesterlen krets

Rogaland KFUK-KFUM speidere,

Haugaland KFUK-KUFM speidere

Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogalandsavdeling

Syklistenes Landsforening

Rogaland Orienteringskrets

Stavanger Kajakklub

Haugesund Kajakklubb

Sørmarkas Venner

Naturvernforbundet i Rogaland

Gandsfjord Seilforening

Stavanger Kiteklubb

Sola Brettseilerforening

Friluftsrådene 

Styre

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Rogaland. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består av følgende for 2019:

 

Haugesund Turistforening

Karl Andreas Knutsen

Stavanger Turistforening

Anne Katrine Lycke

Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland

Ragnhild Ottesen

Norsk Ornitologisk Forening avd. Rog.

Ståle Harald Opedal

Speiderne v. NSF Vesterlen krets

Ivar Anton Nøttestad

Friluftsrådene v. Ryfylke friluftsråd

Hans Olav Sandvoll

Naturvernforbundet i Rogaland

Erik Thoring

 

 

Styrets leder: Ivar Anton Nøttestad

 

Vararepresentanter: 

Haugesund Turistforening

Sven Oscar Larsen
Stavanger Turistforening avd. Rogaland Edward Prestholm
Norges Jeger- og Fiskerforbund Ole Geir Skjæveland
Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland Steinar Eldøy
Friluftsrådene 1. vara v. Jæren friluftsråd Øystein Dahle
Friluftsrådene 2. vara v. Dalane friluftsråd Magne Leiflåt
Naturvernforbundet i Rogaland Kjetil Nilsen

 

 

Årlig fellesmøte

FNF Rogaland avholder et årlig fellesmøte for alle organisasjoner med i forumet i løpet av 1. kvartal. Dette fellesmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre
  • velge styreleder

 

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Rogaland skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.