Uttalelser i 2018

Her legges ut fellesuttalelser sendt fra FNF for to eller flere organisasjoner med i forumet.
Se også FNF Stavanger og FNF Haugalandet - flere uttalelser legges ut der.

 

Grønn plan for Stavanger kommune - planprogram 

FNF i Stavanger høringsuttalelse til planprogram for Grønn plan 2018

 

Nasjonal ramme for vindkraft på land 

FNF Rogaland innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land - 2018

2018 -10-22 Høringssvar fra STF til Nasjonal Ramme

Uttale til Nasjonal Ramme for Vindkraft på Land fra Haugesund Turistforening

 

Sandnes kommuneplan 2019 - 2035 

FNF Rogalands innspill til Sandnes kommuneplan 2019-2035

 

Regulering av Ytre Skreåvatn - tilleggshøring 

FNF-R innspill etter befaring 21-08-18 Ytre Skreåvatn

 

Titania gruver - nye deponier 

FNF-R uttalelse Utvidet planprogram og plangrense for Titania AS

 

Stavanger kommunes klima- og miljøplan 2018 - 2030 

FNF Rogaland innspill til Stavangers klima- og miljøplan 2018-2030

Stavanger kommunes klima og miljøplan innspill fra Naturvernforbundet 2018

 

Naturmangfoldplan for Haugesund kommune 2018 - 2026 

FNF Haugalandet uttalelse til Naturmangfoldplan 2018-2026

 

NorthConnect likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia 

Felles uttalelse fra flere FNF på Vestlandet:

3.0 NorthConnect 20180416 - FNF innspill

 

Regionalplan Jæren 2050 - planprogram 

FNFs innspill til Planprogram for Regionalplan Jæren 2050

 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum, høringsversjon 2  

FNF Rogaland kommentar til KDP Stavanger sentrum 
Høringsuttalelse fra Stavanger Turisforening: 
2018-03-15 Høringsuttalelse sentrumsplan med vedlegg fra STF

 

Dalen 2 kraftverk - søknad om planendring 

FNF uttalelse til NVE - Dalen 2 søknad om planendring

FNF innspill til Strand kommune Dalen 2 søknad om planendring

Uttalelser fra Naturvernforbundet i Strand og Rogaland

2018 januar - Dalen 2 til kommunen fra NVR Strand;

2018-26-02 NiR Uttale til planendringssøknad for Dalen 2 kraftverk, Strand kommune

 

 

Uttalelser i 2017

Her er fellesuttalelser fra FNF og noen fra enkeltorganisasjoner.

 

Uttalelser 2016 - et utvalg

Følgende er noen felles FNF uttalelser og uttalelser sendt fra enkeltorganisasjoner i FNF Rogaland i 2016:

 

Stavanger kommune - KDP klima og miljø 

FNF Rogaland høring - KDP klima og miljø - planprogram

 

Stavanger kommune - KDP Stavanger sentrum 

FNF Rogaland høring - KDP Stavanger sentrum

Høringsuttalelse ved Naturvernforbundet i Rogaland:

NiRs Høringsinnspill  sentrumsplanen  Stavanger september 2016

 

Time kommune - KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - planprogram

FNF-R innspill til Time kommune KDP fysisk aktivtitet mm

 

Se FNF Stavanger for flere uttalelser