Fellesmøter

FNF Rogaland avholder et årlig fellesmøte for alle tilsluttede organisasjoner. Fra og med 2014 holdes dette årsmøtet innen årets første kvartal. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Innkalling og referater til disse møtene finnes her.