2015

I 2015 var det 6 møter i arbeidsutvalget.

Innkallinger og godkjente referat kan lastes ned her:

 

2014

I 2014 var det 7 AU møter.

 

Innkalling og referat fra møtene kan lastes ned her:

2013

I 2013 ble det avholdt 6 møter.

 

Innkalling og referat fra AU-møtene 2013:

2011-2012

Innkalling og referat fra AU-møter 2011- 2012:

 

Se her

2010 og tidligere

Innkalling og referat fra AU-møter 2010 og tidligere.

 

Se her