Langtidsplan / Strategisk plan

Langtidsplan for FNF Rogaland 

 

Strategisk plan for 2016 - 2020 ble vedtatt på årsmøtet i 2016 inkl. vedlegg for FNF Stavanger. Vedlegget for FNF Haugalandet ble vedtatt på møtet i arbeidsutvalget i FNF Haugalandet i august 2016.

 

Planen kan lastes ned her:

Strategisk plan FNF Rog 2016-20 oppdatert aug 16 pr FNF Haug