Gjeldende langtidsplan

Fellesmøtet med FNF Buskerud vedtar med jevne mellomrom en overordnet langtidsplan som legger føringer for det  arbeidet som skal gjøres.

 

Langtidsplan 2018-2021