Uttalelser fra FNF Agder

FNF Agder følger med på plansaker og konsesjonssøknader som berører natur- og friluftslivsinteresser. Der organisasjonene har felles interesser, lages det felles høringsuttalelser.

Uttalelser 2019

Her finner du link til høringsuttalelser og innspill fra FNF Agder i 2019.

 

Uttalelser 2018

Her finner du link til høringsuttalelser og innspill fra FNF Agder i 2018;

Uttalelser 2017

Her finner du link til høringsuttalelser fra FNF Agder i 2017.

Uttalelser 2016

Her finner du link til høringsuttalelser fra FNF Agder i 2016.

Uttalelser 2015

Her finner du link til høringsuttalelser fra FNF Agder i 2015.

Uttalelser 2014

Her finner du link til høringsuttalelser fra FNF Agder i 2014.