Fellesmøter

FNF Agder avholder et årlig fellesmøte for alle tilsluttede organisasjoner innen 15. mars. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Innkalling og referater til disse møtene finnes her.

Årsmøte 2019

Årsmøte 2015

Årsmøtet for 2015 ble avholdt 8.mars 2016 og nytt styre for FNF Agder ble valgt.

2013

Innkalling og referat fra fellesmøter 2013:

2012

Innkalling og referat fra fellesmøter 2012:

2011

Innkalling og referat fra fellesmøter 2011:

2010 og tidligere

Innkalling og referat fra fellesmøter 2010 og tidligere.