Uttalelser

Mye av arbeidet til FNF-Hedmark går på å uttale seg og koordinere uttalelser i aktuelle saker. Organisasjonene tilsluttet FNF-Hedmark er alltid med i høringsprosessen, og kan velge selv om de ønsker å støtte uttalelsene. Vi ser det også som viktig at organisasjonene uttaler seg selv i saker, og da kan vi være med å koordinere, komme med faglige innspill og ellers hjelpe til med uttalelser.

 

Her følger de uttalelsene som FNF-Hedmark i fellesskap har gitt de siste årene:

 

2013 

 

29.01.13: Høring av melding med forslag til utredningsprogram_Kjølberget

18.03.13: Høring på konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Kvitvola-Gråhøgda vindkraftverk

20.03.13: Høring av melding med forslag til utredningsprogram_Storfjellet

11.04.13: Høring av melding_Bjørkebråtaberget og Glåmberget vindkraftverk

30.04.13: Høring på konsesjonssøknad med konsekvensutredning_FNF Hedmark og Akershus

30.05.13: Høringssvar_Nordteigen 

30.05.13: Høringssvar_Ytterøya 

30.05.13: Høringssvar_Eidsfjellet 

30.05.13: Høringssvar_Hanestadvola 

10.08.13: Høringsuttalelse_Tolga kraftverk_FNF Hedmark

24.09.13: Høringsuttalelse_Hovda kraftverk_FNF-Hedmark

13.11.13: Høringsuttalelse_regionale føringer vindkraft_FNF-Hedmark

28.11.13: Høring_FNF-Hedmark_Plan for fysisk aktivitet

 

2014: 

 

Høringsuttalelse_6 småkraftverk i Hedmark_FNF-Hedmark

Høringsuttalelse_Bergevika_FNF-Hedmark

Høringssvar_Kjølberget_FNF-Hedmark 

Klage på konsesjon_Kjølberget vindkraftverk_FNF-Hedmark

Høring Sølen landskapsvernområde_FNF-Hedmark

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner_FNF-Hedmark

Klage på konsesjon til Kvitvola-Gråhøgda vindkraftverk_FNF-Hedmark

Klage på konsesjon til Raskiftet vindkraftverk_FNF-Hedmark

Klage på konsesjon til Songkjølen-Engerfjellet vindkraftverk_FNF Hedmark og Akershus

 

 

2015: 

Høringsinnspill_FNF-Hedmark 

Høring på forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark2

Høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Sørli og Brumunddal

Høringsuttalelse Øvre Flisa og Østre Æstra og økt senking av Osensjøen

Regional plan for Dovrefjellsområdet  - FNF- fellesuttalelse-2.versjon

 

 

2016: 

Høring på kommunal planstrategi 2016_FNF-Hedmark

Hamar kommune 

Høringsuttalelse til forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune

Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune_klage på vedtak

 

2017: 

Høring på utvidelse av Eldåa naturrerservat_FNF-Hedmark

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Uttalelse_felles til 4 naturreservater i Hedmark

Hofoss kraftverk_høring FNF-Hedmark 

Høring på kommuneplanens arealdel i Hamar kommune 2018

Innspill til kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018

 

 

2018:  

Høring på utvidelse av Eldåa naturrerservat_FNF-Hedmark

Innspill på Mangslid vindkraftverk_FNF-Hedmark

Uttalelse_felles til 4 naturreservater i Hedmark april 2018

Planendringssøknad Tolga kraftverk_FNF-Hedmark

Høring Kvannskardkletten naturreservat_FNF-Hedmark