Årsmøte

FNF-Hedmark avholder et årsmøte for alle tilsluttede organisasjoner innen 15. mars hvert år. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Referater til disse møtene finnes her.

 

Referat fra fellesmøte_07.11.13 

 

Referat fra fellesmøte_FNF-Hedmark_11.11.2014

 

Referat fra fellesmøte 2015_FNF-Hedmark 

 

Protokoll fra årsmøtet FNF-Hedmark 2017 

 

Protokoll fra årsmøte FNF-Hedmark 2018