Gjeldende strategiske plan

Årsmøtet til FNF-Hedmark vedtar med jevne mellomrom en overordnet strategisk langtidsplan som legger føringer for det  arbeidet som skal gjøres. Gjeldende strategiske plan er for 2017-2020:

 

Strategisk plan for FNF-Hedmark 2017-2020_vedtatt 28.02.2017