Gjeldende årsplan

Årsmøtet til FNF-Hedmark vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Årsplanen for 2018 ble vedtatt på årssmøtet 08.03.2018:

 

Vedtatt årsplan for 2018_FNF-Hedmark