Styremøter

FNF Vestfold har styremøter 6-8 ganger per år. Styret velges på årsmøtet, se referat/protokoll fra årsmøtet eller klikk her for å se hvem og hvilke organisasjoner som sitter i styret til en hver tid.

 

Du kan ta kontakt med styremedlemmene eller koordinator for å fremme forslag til saker som du vil at FNF Vestfold skal ta opp.

 

Referat fra styremøtene blir tilsendt styremedlemmene i etterkant av styremøtene. Styret godkjenner vanligvis referatene i påfølgende styremøte, hvorpå at referatet sendes ut til kontakter i organisasjonene som er tilsluttet FNF Vestfold. Vil du stå på utsendelseslisten vennligst ta kontakt med koordinator på vestfold@fnf-nett.no