Langtidsplan / Strategiplan FNF Vestfold

FNF Vestfold årsmøte kan med jevne mellomrom vedta en overordnet langtidsplan som legger føringer for det arbeidet som skal gjøres.

 

2016 - 2019 Strategiplan FNF Vestfold

 

2013 -2015 Langtidsplanplan FNF Vestfold

 

2009 - 2012 Strategiplan FNF Vestfold

 

2006 - 2008 Strategiplan FNF Vestfold