Års- og Fellesmøter FNF Sogn og Fjordane

FNF Sogn og Fjordane held årleg eit årsmøte innan 15.mars og eit fellesmøte for alle tilslutta organisasjonar på hausten. Det kan også arrangeres andre samlinger eller kurs ved høve.

 

Innkalling og referat til desse møtene finnes her: