Årsmøte

FNF Agder avholder årsmøte innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et styre

Årsmøtet 2017 ble avholdt på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Vi fikk besøk av Jenny Marie Gulbrandsen, nasjonalparkforvalter for Raet nasjonalpark, som fortalte om opprettelsen av Raet og arbeidet videre.

 

Her er de vedtatte årsmøtepapirene;

Protokoll årsmøtet 

Årsmelding 2017 FNF Agder 

Årsregnskap FNF Agder 2017

Mediaoppslag_2017 

Budsjett FNF Agder 2018 

Strategiplan 2018-2022 FNF Agder

Årsplan for FNF Agder 2018

Vedtekter Forum for natur og friluftsliv Agder