FNF Vestfold

tesrt

FNF Vestfold er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Vestfold. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Vestfold fylke.

 

FNF Vestfold er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser kan diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Vestfold kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker.

FNF Oppgaver