Uttalelser <2012

Her finner du uttalser fra 2012 og eldre:


03-12-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Dyrøy 2012 - 2015.pdf
22-11-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Karlsøy 2012 - 2015.pdf
08-11-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Ibestad 2012 - 2016.pdf
24-10-2012 Høringsuttalelse kommuneplanens samfunnsdel for Bardu kommune.pdf
09-10-2012 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel for Målselv kommune.pdf
14-09-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Nordreisa 2012 - 2015.pdf
28-08-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Sørreisa 2012 - 2015.pdf
10-08-2012 Høringsuttalelse Regional planstrategi Troms 2012 - 2015.pdf
09-08-2012 Høringsuttalelse Tverrelva kraftverk Balsfjord kommune.pdf
08-08-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Balsfjord 2012 - 2015.pdf
25-07-2012 Høringsuttalelse Kommunal planstrategi Skånland 2012 - 2016.pdf
27-06-2012 Innspill til forslag til planprogram for endring av kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense, Balsfjord kommune.pdf
20-06-2012 Klage på konsesjon gitt Raudfjell vindkraftverk i Tromsø kommune.pdf
10-06-2012 Høringsuttalelse 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner.pdf
25-05-2012 Klage på konsesjonsvedtak gitt 420 kV kraftlinje Balsfjord - Hammerfest.pdf
03-05-2012 Høringsuttalelse Beritsletta kraftverk i Gratangen kommune.pdf
29-04-2012 Brev til Tromsø kommune angående deltakelse i Ishavskysten friluftsråd.pdf
27-04-2012 Innspill til Najsonal transportplan 2014-2023.pdf
24-02-2012 Begrenset høring av alternativ plasseringer for Kalvebakkelva kraftverk.pdf
30-01-2012 Høringsuttalelse - Maurneset Vindkraftverk, Nordreisa.pdf
21-11-2011 Innspill til rullering av kommunedelplan for småkraftverk – Storfjord kommune.pdf
13-10-2011 Offentlig ettersyn av foreslått reguleringsplan for E8 Sørbotn-Laukslett.pdf
06-10-2011 Innspill til regional planstrategi og kunnskapsgrunnlag for Troms.pdf
17-12-2010 Høringsuttalelese til søknad om konsesjon for regulering og utbygging av vassdrag i Ullsfjord - Troms Kraft Produksjon AS.pdf
17-12-2010 Høringsuttalelse til søknad om konsesjon for regulering og utbygging av vassdrag i Ullsfjord - Fjellkraft.pdf
17-12-2010 Høringsuttalelse til søknad om konsesjon for regulering og utbygging av vassdrag i Ullsfjord - Småkraft AS.pdf
04-09-2009 Høring av konsekvensutdredning og konsesjonssøknad - 420 kV Kraftledning Balsfjord-Hammerfest .pdf
19-10-2007 Høringssvar - melding om 420 kV kraftledning Balsfjord-Hammerfest.pdf