Fellesmøte i FNF-Hedmark

Fellesmøte-FNF-Hedmark

Høstens fellesmøte til FNF-Hedmark ble gjennomført på Skogmuseet torsdag 7. november med gledelig stort oppmøte. 

Representanter fra 7 ulike natur- og friluftslivsorganisasjoner møtte opp på fellesmøtet, i tillegg til Lars Gotaas fra Hedmark fylkeskommune og FNF-koordinator. Møtet startet med en presentasjon av koordinator Christian Dufseth om FNF-Hedmark, før Lars Gotaas tok over og pratet om ulike tilskuddsordninger, "Innlandsprosjektet" og Rullering av plan for fysisk aktivitet i Hedmark. Det ble åpnet for spørsmål underveis. Det virket som om de fleste synes det var nyttig å få litt informasjon om de mange tilskuddsordningene som finnes.

 

Etter en pause ble det vanlig fellesmøte med ordinære saker. Sakene som ble behandlet var blant annet foreløpig regnskap 2013, hva som er gjort hittil i 2013, budsjett for 2014 og årsplan for 2014.

 

Gledelig også at Norges Ornitologiske Forening, avdeling Hedmark nå har skrevet under tilslutningserklæring, og dermed har blitt med i FNF-samarbeidet! Vi ønsker velkommen!

 

De 2 presentasjonene kan ses her:

Presentasjon FNF-Hedmark 

HFK_tilskuddsordninger_november 2013 

 

Innkalling og referat fra møtet finner du under fanen "Saksdokumenter - fellesmøte".