Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark

Fylkesrådet i Hedmark har vedtatt i sende ut "Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark" på høring. Fylkesrådets målsetting er at dette dokumentet skal gi uttrykk for Hedmarks regionalpolitiske føringer for håndtering av vindkraftsaker i fylket, og vil legge dokumentet til grunn ved sin behandling av kommende vindkraftsaker. FNF-Hedmark har uttalt seg i saken.

FNF-Hedmark har lagt vekt på at de regionale føringene for behandling av vindkraftsaker er kommet for sent, siden det allerede er 7 saker i fylket som er aktuelle nå. Vi er redd at dokumentet vil få mindre tyngde i kommende saker enn en regional plan ville fått, og for flere saker er det allerede for sent. Føringene legger for mye vekt på fylkeskommunenes egen rolle og ansvarsområder, og for lite på at dette kunne vært føringer for den enkelte kommune.

 

Hele FNF-Hedmarks uttalelse finner du her:

 

Høringsuttalelse_regionale føringer vindkraft_FNF-Hedmark