Økte ressurser til norsk vannforvaltning?

Femundselva_2

SRN, FRIFO og SABIMA har, sammen med Norges Bondelag, LKV og Norsk Vann, sendt et brev til den nye klima- og miljøvernministeren Tine Sundtoft, hvor det etterspørres økte ressurser og handling angående norsk vannforvaltning.

I brevet pekes det på at selve grunntanken om kunnskapsbasert forvaltning faller så lenge det ikke er penger til kartlegging, overvåking og analyse. Brevet er undertegnet av SABIMA, Norges Bondelag, Landssammenslutninga av vasskraftkommunar (LVK), Norsk Vann, Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN).

 

Organisasjonene mener at økte bevilgninger også vil være avgjørende for at forvaltningen, lokalt og regionalt, skal kunne legge til rette for medvirkning fra allmennhet og interesseorganisasjoner.

 

I brevet framholdes videre hvor viktig det er med en god vannforvaltning som kan ivareta alle ulike typer samfunnsinteresser, fra friluftsliv og matproduksjon til energiproduksjon og industri. Vannressursene er selve grunnlaget for et velfungerende samfunn, og alle interesser vil derfor i lengden være best tjent med en velfungerende vannforvaltning - med nok ressurser i form av bemanning, kompetanse og et godt datagrunnlag.

 

De som ønsker en bedre fungerende vannforvaltning bør ut å skrive i tilgjengelige nett- og papirmedier! Vis frem lokale prosjekter eller pek på problemene! (skrivetips finnes på vannsiden.no, under "kom i gang!").

 

Les hele brevet her:

 

Ressursbehov-i-vannforvaltningen