Tid for tilskudd

Tilskudd

Tiden før jul er søknadstid for mange organisasjoner. Her viser vi noen av mulighetene dere har gjennom Hedmark fylkeskommune.

Hedmark fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger til lag, foreninger og organisasjoner. Noen av søknadsordningene retter seg direkte mot friluftsliv, mens andre er for idretten, kultur, osv. Fristene for søknader og rapportering av innvilgede tilskudd varierer, noe som kan føre til at enkelte frister går man hus forbi.

 

Hedmark fylkeskommune har derfor laget en oversiktlig side på sine nettsider, hvor alle søknadsordninger og frister presenteres. Nettsiden finner dere her.

 

Anbefales! Vi ønsker lykke til med årets søknader, og håper at alle friluftsorganisasjoner søker om midler til sine prosjekter og tiltak! Det er blant annet slik vi synliggjør all aktivitet som skjer og at det er behov for midler til friluftslivet!