Rullering av plan for fysisk aktivitet i Hedmark

Fysisk aktivitet

Rullering av plan for fysisk aktivitet i Hedmark har vært på høring, og FNF-Hedmark har avgitt høringssvar.

Forslaget til plan inneholder en del hvor nasjonale og regionale føringer innenfor feltet blir omtalt. Det er gjort opp status for fylkeskommunens arbeid i planperioden, laget en oversikt over aktuelle tilskuddordninger og foretatt en enkel anleggsanalyse for Hedmark. Det er en egen del hvor satsingsområdene er beskrevet.

 

FNF-Hedmark har naturlig nok fokusert på friluftslivet og satsingsområder og tiltak for natur- og friluftslivsorganisasjonene i vår uttalelse. Den kan leses her eller under fanen "uttalelser":

 

Høring_FNF-Hedmark