Gjeldende årsplan

Fellesmøtet for FNF Telemark vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan ble vedtatt på fellesmøtet i 2018:

 

 Årsplan FNF Telemark 2018 

 

Strandryddedag på Olavsberget

Tidligere årsplaner

Her finnes tidligere årsplaner:

 

Årsplan for 2017 

Årsplan for 2016 

Årsplan for 2015