Aktiv nær deg

Vestvågøy kommune og Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF) med frivillige lag og foreninger ønsker å senke terskelen for å være aktiv og bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet i de daglige gjøremål. Rekrutering av "turkompiser" i nærmiljøområder blir et avgjørende tiltak i prosjektet.

FNF Nordlands folkehelsearbeid

FNF Nordland skal jobbe for å fremme friluftsliv og folkehelse i alle sammenhenger. Det gjennomføres derfor flere prosjekter som skal skape aktivitet i fylket. I tillegg til organisasjonenes aktivitetskompetanse skal det også være et utviklingsarbeid i organisasjonene for å få flere inaktive til å bli mer aktive.

 

Utfordringene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet er i vår del av verden i stor grad knyttet til livsstilsfaktorer. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer lokalt. Hovedfokuset må derfor rettes mot lokale arenaer. I dette arbeidet vil sterke allianser være en forutsetning for å lykkes. FNF Nordland har derfor etablert et godt samarbeid med blant andre Nordland Idrettskrets, Valnesfjord Helsesportsenter og kommuner i fylket.

 

FNF Norldands folkehelsearbeid lar seg gjennomføre som følge av en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Det er en forpliktende avtale der formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om videreutvikling og gjennomføring av folkehelsearbeidet i Nordland. Avtalen skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Nordland.

 

En stor takk til Nordland fylkeskommune som støtter opp om frivillige organisasjoners arbeid for å fremme friluftsliv og folkehelse i fylket.Logo_nfk_300dpi

 

 

 

Tur- og treningskompis

T&T Nordland

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" er startet opp av Nordland idrettskrets og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.

Vårens kursoversikt finner du her!

 

TTKkurs2017

Integrering gjennom friluftsliv

Prosjektet «Integrering gjennom friluftsliv» startet opp i 2013 med målsetning om å styrke de frivillige organisasjonenes arbeid med å inkludere personer med innvandrerbakgrunn i friluftsliv.