Folkehelsearbeidet i Nordland

Friluftslivet står sterkt i Nordland, og våre organisasjoner leverer friluftslivsaktivitet og tilretteleggingstiltak til nordlendingene i alle av fylkets kommuner. Organisasjonene har åpen medlemsadgang, mange medlemmer og vil således være representative for friluftslivet som samfunnsbevegelse og aktivitetsarena. Det er viktig at de frivillige organisasjonene anerkjennes for den innsatsen de gjør per i dag i folkehelsearbeidet.

Friluftslivets Uke 2018

Friluftslivets uke nærmer seg!

Folkehelsealliansen i Nordland

fha_logoFNF Nordland er med i Folkehelsealliansen i Nordland - et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse Nordland.

[Les mer]

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar

~Folkehelsemeldingen.jpg
Styrking av frivillig sektor som folkehelseressurs.
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem stortingsmeldingen "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar".

Sammen for friluftsliv og folkehelse i Indre Helgeland

~IMG_1404.jpg

For andre året på rad har FNF Nordland som del av sin folkehelsesatsning arrangert dagseminar med fokus på friluftsliv og folkehelse. I samarbeid med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal ble seminaret også i år en suksess som satte spor hos deltakerne.

Seminar "Sammen for friluftsliv og folkehelse i Indre Salten"

Cato_Solveig.jpg

I FNF Nordlands Programsatsning for folkehelse 2011-2014 ligger strategi om å styrke samarbeidet mellom kommunene og våre organisasjoner lokalt på folkehelsearbeid. Vi har valgt og jobbe med noen utvalgte pilotkommuner. Først ut er kommunene i Indre Salten som FNF Nordland nå har innledet et samarbeid med for å bygge opp en bred allianse på områdene rekruttering til friluftsliv, inkludering av inaktive grupper og helsefremmende samfunnsutvikling.