Nyhetsbrev

Her blir våre nyhetsbrev lagt ut

Sjekk vedtak om miljø

Miljovedtak

Nå kan alle som vil sjekke vedtak om miljø i det nye

miljøvedtaksregisteret. Dette gjelder blant annet for verneområder, rovvilt, prioriterte arter, utvalgte naturtyper og utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

Veileder i planprosesser

Veileder i planprosesser

En veileder er utviklet for å formidle prinsipper og gode eksempler for medvirkning i planprosessene etter plan- og bygningsloven.

Faktaark om naturforvaltning

Nettsider

Her vil du finne viktige nettsider til myndigheter med databaser og karttjenester med mer.