Ut i naturen: Englar med skit på vengene

Se og send videre. Vakkert filmet om norsk natur.
 

Vindmøllene skuffer år etter år

Teknisk Ukeblad, 28. oktober 2011 Linker til flere andre artikler nedover i artikkelen bl.a.
- fornybar energi er ikke uendelig
- DN vil ha større vannkraftverk
- vindkraften kan tredobles i 2020
m.fl.
 

Naturvernere mot vindkraft i Rensfjellet

Fryktar for kystnaturen

Vindmøllemotstanderne frykter politikerne

BirdWind - hvordan vindkraft påvirker fugler på Smøla

Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, BirdWind prosjekt 2007 - 2010

Aksjonerte mot vindkrafttrafikk

Bergens Tidende, 5. september 2011
Brukte traktor til å stoppe anleggsmaskiner

Vindkraft konferanse i Egersund

 
FNF-R koordinator deltok. Denne konferansen var ikke annonsert og tilsynelatende forbeholdt industrien. Hovedinntrykket var:
- Nei, det blir ikke tusenvis av turbiner i Rogaland, slik Sp ønsker, men det kan bli noen hundre
- Med innføring av grønne sertifikat, vil de 'beste' prosjektene overleve
- Det er ikke økonomi i alle prosjektene og flere vil bli trukket ved innføring av sertifikatene
- Det vil være mye mere lønnsomt med vannkraft og satsingen vil øke der i stedet, med moderat satsing på vindkraft
- Dalane vgs utdanner operatører og sammenlikner satsingen på tidlig oljeindustri

Vindkraftverk i Skottland stenges midlertidig

Vil vite kva dei får igjen for å ofre naturen

Solheim åpner Høg-Jæren Energipark

Grønn energi i fokus på Friluftsfestivalen

Vindkraft i Nord-Norge

Varsler aksjoner mot vindmøller

Vindmølleparken på Høg-Jæren endelig ferdig

Bevar Vannøya og Fugløyfjorden

Vil utrede vindmøller videre

Ofrar norsk natur for å subsidiera kraft eksport