Godt vann i Rogaland - de største utfordringene

~DSC_0388.JPG
FNF Rogaland har levert kommentar til midtveishøringen i arbeidet med vannforvaltningsplan for Vannregion Rogaland. Utfordringer og påvirkninger samles i dokumentet Vesentlige Vannforvaltningsspørsmål. Disse skal så prioriteres for hvert av de fire vannområdene. En av de viktigste utfordringene i Rogaland, og for de fleste regionene, er mangel på tilstrekkelige økonomiske og juridiske virkemiddel. Dette har allerede vært påpekt overfor Miljøverndepartementet av både FRIFO og flere sentrale organisasjoner.

FNF-Rogaland høring Vesentlige vannforvaltningsspørsmål.doc

Les mer... ]

Planprogram for forvaltningsplan for Vannregion Rogaland

Vannsamling i Haugesund - seminar om Vanndirektivet

Vannkoordinatoren vår, Åsa Renmann, har arrangert seminarer for organisasjonene i alle vannregionene i Norge. Foredragene og diskusjonene har vært særs nyttige som forberedelse til høringsuttalelsene for planprogrammet. Vi lærte også mye om det videre arbeidet med forvaltingsplanen, opprettelse av vannområdene, mulighet for medvirkning og hva dette kan bety politisk og praktisk for naturen i Rogaland. Nedenfor er linker til program og foredrag på SABIMA sin portal. Der finner en også alle høringsuttalelsene fra organisasjoner og FNF.
Supplerende notat fra samlingen i Haugesund kan leses her.
 

Vannsamling i Haugesund.doc

Les mer... ]