Høgamork kraftverk, ødeleggende for natur og aktivitet på Madland

Lyse har sendt melding og forslag til KU program for å bygge et kraftverk i Madlandselva i Gjesdal kommune. FNF er svært bekymret for områdets verdi for friluftsliv og natur. Elva er svært populær blant kajakkpadlere og området er svært vakkert med naturverdier vi ikke har råd til å miste. Flere FNF organisasjoner står bak høringsuttalelsen.
Høringsutt fra FNF Rogaland vedr Høgamork.pdf

Planprogram for Regionalplan for små vannkraftverk

Kraftutbygging i Sauda

AP i Rogaland har snudd og går inn for full utbygging. Fylkestinget hadde 11. juni saken oppe til ny drøfting. Fylkestinget vedtok at fylkesutvalget skulle lage en ny uttalelse.