Naturopplevelse og friluftsliv = folkehelse

Dette er mye av budskapet i FNF Rogaland sin kommentar til forslag om regional folkehelseplan for Rogaland 2013 - 2017. FNF har vært med i kompetansegrupper og har deltatt aktivt med forslag til strategier og tiltak. Mange, nye undersøkelser og rapporter slår nå fast det organisasjonene hele tiden har hevdet, at aktivitet i naturen er i sum bedre for helsen enn aktivitet inne. Myndighetene er enige men klarer fortsatt ikke å gi friluftslivet det løftet som kreves. Vi håper at våre innspill til planen tas til følge slik at vi kan bevise den positive virkningen i et bredere lag av befolkningen og over tilstrekkelig tid. Høringsuttalelsen kan lastes ned her.

FNF Rogaland - kommentarer til Folkehelseplan 2013 - 1017.doc

Les mer... ]

Frisk i Friluft - nettverkssamling, mai 2011

~Fra I-phone våren 2011 048.JPG

Frisk i Friluft er et partnerskap mellom fylkeskommunen, Fylkesmannenn, ca. 20 kommuner og flere frivillige organisasjoner. Alle friluftsrådene er også med. FNF-Rogaland er med i ressursgruppen som planlegger samlingene.

Foredragene var veldig inspirerende; På naturligvis - læring i friluft v. Dalane Friluftsråd, High Five prosjektet i Sola kommune om aktivitet med bistand, og Friluftsliv på resept v. Sigmund Hågvar. Foredragene er nå lagt ut på fylkeskommunens 'wiki'. Følg linken og se i høyre marg under What's Hot.
Der finner du også info. om Folkehelse Rogaland og arbeidet med Regionalplan for folkehelse.
Benytt gjerne anledningen til å ta i bruk funksjonene og legg inn kommentarer. 
Klikk videre for info. fra samlingen inkl. mer om foredragene


Les mer... ]

Planprogram for regionalplan for folkehelse 2012-2014