Møter i FNF Stavanger

FNF Stavanger har et faglig råd som møtes ca. 4 ganger i året. 

 

Årets møtedatoer legges ut kort tid etter Årsmøtet og seminar 18 -19/1/19

Tema for seminaret blir Nye kommuner, nye muligheter, der mye vil dreie seg om Nye Stavanger

 

FNF Stavangers faglige råd består av representanter fra:

 

Stavanger Turistforening

Stavanger og Rogaland jeger- og fiskerforening (SRJF)
Stavanger KFUK-KFUM speidere (vara, Stavanger speiderne av NSF)

Norsk Ornitologisk Forening avd. Stavanger

Stavanger Kajakklubb

Naturvernforbundet i Stavanger

 

Rådets leder velges på første møte etter årsmøtet.
 

På møtene stiller også en representant fra Stavanger kommunes Park- og veiavd.

 

De siste møteinnkallinger og godkjente referater følger her:

 

FNF Svg FR agenda 12 nov 2018

 

FNF Svg FR referat 24 september 2018

FNF Svg FR agenda 24 sept 2018

 

FNF Svg FR referat 13 november 2017

FNF Svg FR agenda 13 november 2017

 

FNF Svg FR referat 18 september 2017

FNF Svg FR agenda 18 september 2017

 

FNF Svg FR referat 22 mai 2017

 

FNF Svg FR referat mars 2017

 

 

Fra møter i 2014 - 2016:

Saker og høringsuttalelser i 2016 - 2018

Avrunding av Friluftslivets år 2015

13. januar 2016 feiret smått og stort med fakler, troll, sjonglører, leker, padling, gløgg, isbadring, parade, og mer. Emmaus ble kåret til Stavangers fineste friområde. Varaordfører stod for 'åpning' av spesiell merking av turveien og erklærte at alle år blir friluftslivets år i Stavanger. 

 

En god avrunding etter at Stavanger kommune ble kåret som en av Norges beste friluftslivskommuner. Se bilde her: 

 

Kommuneplan 2014 - 2029 - planprogram

FNF Stavanger har levert kommentar til planprogrammet. Dette blir en viktig plan for natur- og friluftslivistinteressene da presset på arealene er større enn noen gang. Faglig råd for FNF Stavanger søker ekspertise fra lag og foreninger og vil gjerne har innspill så tidlig i prosessen som mulig. Ta kontakt med koordinator.
FNF Stavanger kommentar til planprogram k-plan 2014-29.doc

Les mer... ]

Emmaus friområde - mulighetsstudie

Park og vei seksjonen i Stavanger kommune har laget en plan for  Emmausområdet på Storhaug. Les mere om planen her.
Planforslaget har blitt presentert og diskutert på flere møter der alle har fått mulighet til å komme med ideer og forslag. Engasjementet har vært stort blant naboer, organisasjoner og andre brukere. FNF har bidratt med kommentarer og forslag til prioritering av tiltakene.
Disposisjonsplan for Emmaus

Emmaus friområde - kommentar fra FNF Stavanger.doc

Les mer... ]

Kommunal planstrategi for Stavanger; Revisjon av kommuneplanen starter høsten 2012

~DSC_0046.jpg

Planstrategien beskriver hvilke planoppgaver kommunen bør ta for seg i perioden 2012 - 2015 og hvilke utfordringer som bør andresseres. Kommunen starter bl.a. opp med revisjon av kommuneplanen allerede i høst.
Les mere om planstrategien her. Oversikt over planleggingsaktivitet finner du på s. 25-27.

FNF har sendt følgende kommentarer til utkastet:


FNF Stavanger kommentar til planstrategi 2012-15.doc

Les mer... ]

Behovsanalyse for Stavanger kommune

~Vårspretten bro.jpg

Stavanger kommune ønsker å satse på natur og friluftsliv og bestilte en analyse fra FNF-Rogaland. Alle organisasjonene med lokale lag i Stavangerområdet ble kartlagt og styrene bidro med informasjon. Det er sjelden lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner blir undersøkt på denne måten. Analysen kan bli svært verdifull for arbeidet i Stavanger og FNF håper at det kan bli et nyttig eksempel for satsing i andre kommuner.

Her er rapporten og en oppsummerende matrise med oversikt over alle organisasjonene og deres prioriterte behov for Stavangerområdet.


FNF behovsanalyse - rapport.pdf
FNF behovsanalyse - matrise.pdf

Les mer... ]

Naturdagene på Dyrsnes i Stavanger, 2011

~Fra I-phone våren 2011 062.JPG
Flere FNF organisasjoner bidro til at Naturdagene i Stavanger ble vellykket. De hjalp til med planleggingen og hadde ansvar for egne og felles poster. Alle som deltok var svært fornøyde og likte godt oppdagelsesferden rundt det vakre neset. Aktivitetene er spesielt rettet mot barnefamilier men det var også turgåere på vei rundt Stokkavatnet som tok seg tid til å besøke noen av postene. Været var perfekt; varmt og vindstille. 

Kunnskap om og aktivitet i naturen!
2011 er FNs skogår noe vi markerte: Alle kunne plante et tre i et hogstfelt og det var spørrekonkurranse om trær. På hver post kunne deltakere svare et spørsmål. Derfor var det mange som lærte hvorfor vi ikke bør ha Sitkagran på Dyrsnes.  Fuglekikking, padling, pil og bue, speideraktiviteter, steinsamling, brødbaking, og mere gjorde til at det ble en begivenhetsrik dag.
Se programmet her og bli inspirert til å delta neste år.

Oppslag Naturdagene 2011 A4.pdf